Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

En helse for livet

Fysisk aktive barn og unge får en helsegevinst også samfunnet drar nytte av. Innfør en time fysisk aktivitet i skolen nå!

Fjern omveiene!

Direkte tilgang til fysioterapi og bedre fordeling av ansvar og oppgaver i helsevesenet vil fjerne unødige omveier.

Sterk og synlig

Mitt ønske, og nyttårsforsett for 2014, er å vise at fysioterapeuters kompetanse blir enda viktigere for å møte helseutfordringene.

Takk for meg!

Etter ni år som forbundsleder for en fantastisk yrkesgruppe overlater jeg nå ansvaret og æren til ny forbundsleder.

Ny profil i gamle spor

Kommunehelsetjenesten er det svakeste leddet i helse- og omsorgssektoren. Når skal vi få et budsjett som virkelig gjenspeiler det?

Helsesatsinger i det blå?

Høyre og Frp må vise større ambisjoner for rehabilitering og en aktiv eldreomsorg enn det samarbeidsavtalen bærer bud om.

Ny regjering – nytt samarbeid

Så er det klart at vi får en ny regjering i Norge. Vi ser fram til både formell og uformell kontakt, og gleder oss til et konstruktivt samarbeid!

Side 2 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser