Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

En fremtidsrettet pasientreform

Regjeringen foreslo i fjor høst å fjerne kravet om at du må ha henvisning for å få dekt utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Det er et fremtidsrettet forslag som vil gjøre helsetjenesten enklere for deg som pasient. Norsk Fysiot ...

Pasientene betaler – får lite igjen

Statsbudsjettet for 2017 er lagt fram. Det varsler en årlig ekstrautgift på 1990 kroner for mange mennesker med stort behov for fysioterapi, fordi de tilhører pasientgrupper som ikke lenger vil ha krav på gratis behandling. Staten sparer mye penger p ...

Aktiv omsorg for eldre på sykehjem

Rehabilitering og målrettet fysisk trening fremmer helsen og funksjonsnivået til beboere på sykehjem, også de eldste og skrøpeligste. Kommunene har i altfor liten grad tatt konsekvensen av dette i sine helse- og omsorgstjenester. Derfor arrangerer No ...

Profilen viktigst i årets lønnsoppgjør

Offentlig sektor må tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og gode tjenestepensjonsordninger. Stat, kommune og helseforetak må i større grad verdsette utdanning, kompetanse og ansvar og kompensere for ulempe, belastning og risiko.

Fra vogge til stav

Effektive helsetjenester forutsetter ofte at flere yrkesgrupper samarbeider tett. Pasienter og andre brukere av helsetjenester har gjerne sammensatte behov, og trenger et helsevesen som møter dem med ulike typer kompetanse. Fra du er spedbarn, gjenno ...

Kropper som husker

Den store tilstrømningen av mennesker som forlater krigsherjede land og dårlige levekår, gir hele det norske samfunnet nye utfordringer. De begrenser seg ikke til mat, husly og integrering. Det handler også om verdighet og kvalitet i tjenestene, slik ...

Velkommen til nye nettsider!

Det er med glede jeg nå kan presentere Norsk Fysioterapeutforbunds nye nettsider. Med de nye nettsidene ønsker vi å nå ut til både pasienter og publikum forøvrig med bred og god informasjon om fysioterapi. I tillegg vil hjemmesiden fortsatt være forb ...

Blir det reallønnsvekst i år?

For første gang kom LO og NHO i havn uten mekling. Denne uken starter oppgjøret i offentlig sektor, med staten først ut i dag.

Et spørsmål om tillit

Fysioterapeuter skal utøve sitt yrke i henhold til norsk lov. Det gjelder også for dokumentasjon av behandling.

Side 1 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser