Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Litt mosjon kan bety mye

Om du bare mosjonerer én til to dager i uka, kan aktiviteten likevel ha stor betydning for helsa di.

Flere må betale egenandeler

Fra 1. januar 2017 er det bare barn under 16 år og yrkesskadde som er fritatt fra å betale egenandeler for fysioterapibehandling.

Trening og kosthold for et friskere liv

For ett år siden veide Aleksander (29) 125 kilo og hadde 87 pustestopp i timen hver natt. Hos Frisklivssentralen fikk han kostholdsveiledning og treningskamerater å bryne seg på.

Verdens ryggdag

Det er mange myter i befolkningen vedrørende ryggplager og siden 16. oktober er Verdens ryggdag, tenkte vi at det var på sin plass å knuse noen av disse mytene.

Verdens fysioterapidag 8. september

Verdens fysioterapidag nærmer seg! Dagen markeres over hele landet, og i år med et spesielt fokus på fysioterapi for eldre. Du kan bli med på å markere dagen!

Mirakelmannen på Oppdal

Når steinhoggerne på Oppdal får vondt, går de ikke lenger til legen for sykmelding. De venter til fysioterapeuten kommer.

Side 2 av 4

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser