Snart får du direkte tilgang til fysioterapi

Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale. Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel.


Denne pasientreformen – gjerne omtalt som direkte tilgang til fysioterapi – ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2017. Reformen har vært en viktig sak for Norsk Fysioterapeutforbund å få gjennomført. Forslaget fra regjeringen til endring av lovgivningen på dette området kom opprinnelig i en stortingsmelding om primærhelsetjenesten som ble fremlagt i mai 2015.

Pasienter kan riktignok også i dag gå til behandling hos en fysioterapeut uten først å ha en henvisning til fysioterapi. Forskjellen er at de frem til 1. januar 2018 ikke får refusjon fra trygden uten en slik henvisning. Dermed må pasientene betale hele honoraret som en fysioterapeut med kommunal avtale kan kreve, ikke bare pasientens egenandel. Det blir det slutt på fra årsskiftet.

Helsemyndighetene vil i månedene fremover informere publikum, brukerorganisasjoner og helsepersonell om nyordningen. Pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester vil i stor grad få slik informasjon via nettstedet www.helsenorge.no og helsepersonell de oppsøker (fastleger, fysioterapeuter og andre), samt brukerorganisasjoner de er medlemmer i.

I samlingen av lenker som er relatert til denne artikkelen, kan du lese mer om fordelene for pasientene ved direkte tilgang til fysioterapi, om bakgrunnen for at reformen innføres, og hvorfor Norsk Fysioterapeutforbund og fysioterapiorganisasjoner internasjonalt hilser den velkommen.