Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

FYSIO

FYSIO er fysioterapistudentenes interesseorganisasjon, representert ved alle de norske utdanningsstedene. FYSIO er bindeledd mellom ledelsen ved institusjonene og studentene, og arbeider for å skape et faglig utviklende studentmiljø, å bedre trivsel ved utdanningsstedene og øke kontakten mellom dem. FYSIO støtter enkelte typer studentaktiviteter økonomisk.


FYSIO-Norge

FYSIO-Norge, tidligere Landsutvalget (LU), er FYSIOs nasjonale styre.

Lokallag

FYSIO har fem lokallag: Tromsø, Trondheim, Bergen, Mensendieck og Oslo.