Region Midt

Region Midt består av fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi mener at fysioterapeuter utgjør en forskjell i helsenorge. Derfor ønsker vi å jobbe for å synliggjøre fysioterapi samt styrke lokale fagmiljø og ivareta medlemmenes interesser.