Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Forbundsstyret

Forbundsstyret forvalter forbundets interesser og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder Fred Hatlebrekke.


Forbundsstyret 2017–2019

Fred Hatlebrekke, forbundsleder
mobil 934 04 037
fh@fysio.no

Hans Leo Dagsvik, leder Region Nord
mobil 969 18 117
region.nord@fysio.no

Ann-Elin Myklebust, leder Region Midt
mobil 902 72 423
region.midt@fysio.no

Aslaug Kleiveland, leder Region Vest
mobil 922 25 074
region.vest@fysio.no

Elin Fidjeland Lervik, fung. leder Region Sør-Øst
mobil 900 35 352
region.sor.ost@fysio.no

Karianne Bruun Haugen, leder Region Osloområdet
mobil 952 21 532
region.oslo@fysio.no

Per Olav Peersen, leder Næringspolitisk råd
mobil 908 76 064
npr-leder@fysio.no

Bjarte Hjorthaug, leder Tariffpolitisk utvalg
bjarte.hjorthaug@gmail.com

Heidi Tjugum, leder Fag- og utdanningspolitisk utvalg
heiditjugum@yahoo.no

Anders Aasheim, styremedlem
anders61@online.no

Tor Frithjof Wigers Larsen, styremedlem
torfrithjof@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner