Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs med ledige plasser - noe for deg?

Helsefremmende og forebyggende arbeid - kurs 1, 28 august - 1 september, Oslo

Fysioterapi for personer med lungesykdommer - trening som middel og mål, 30 august-1 september og 28-29 september, Oslo

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter, 4-5 september og 9-10 november, Tromsø

Balansekoden - læringsorientert fysioterapi, 13-15 september og 16-17 november, Oslo


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner