Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bli medlem

Ønsker du å være synlig i et faglig fellesskap av mer enn 10 000 fysioterapeuter, så meld deg inn i NFF. I NFF får du tilbud om gode forsikringsordninger, over 40 kurs i året og mulighet for spesialisering og andre medlemsfordeler. Før innmelding i NFF anbefaler vi at du setter deg inn i NFFs vilkår for medlemskap. Ved innmelding aksepteres de til enhver tid gjeldende vilkår for medlemskap i NFF. Vi gjør oppmerksom på at alle yrkesaktive medlemmer omfattes av den obligatoriske forsikringen, dersom de ikke har reservert seg. En eventuell reservasjon må tas opp med forsikringsselskapet. Studentmedlemmer kan få en tilsvarende forsikringspakke, med lavere premie. Merk at premien i den obligatoriske forsikringen ikke er inkludert i kontingentsatsene som er oppgitt.

Innmeldingsskjema studentmedlem
Personopplysninger
Blir brukt til all kommunikasjon med NFF med mindre alternativ e-postadresse blir gitt.
Dersom utdannelsessted ikke er i Norge, velg aktuelt land.
Øvrig
Jeg har lest og godtar vilkårene
Innmeldingsskjema fysioterapeut/turnuskandidat
Personopplysninger
Dersom du ikke husker HPR-nummeret ditt, finn det i Helsepersonellregisteret
Hvis du mangler HPR-nummer, må du melde deg inn ved å sende en e-post til innmelding@fysio.no
Blir brukt til all kommunikasjon med NFF med mindre alternativ e-postadresse blir gitt.
Dersom utdannelsessted ikke er i Norge, velg aktuelt land.
Arbeidssted
Dersom du ikke finner ditt arbeidssted, velg Annet.
Blir kun brukt i forbindelse med synliggjøring under Finn fysioterapeut.
Øvrig
Jeg aksepterer at NFF publiserer min kontaktinfo på sine nettsider.
Jeg har lest og godtar vilkårene

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontingent

De fleste medlemsgrupper i NFF betaler kontingenten kvartalsvis. NFF tilbyr og anbefaler avtalegiro. Medlemmer som ikke har reservert seg mot NFFs obligatoriske forsikring, betaler i tillegg til kontingenten kr 151 per måned i forsikringspremie. En eventuell reservasjon må tas opp med forsikringsselskapet. Studenter som har valgt å tegne denne forsikringspakken, betaler kr 73,17 per måned i forsikringspremie.

Kontingentsatser 2017 (kr per år | mnd.)

Yrkesaktive medlemmer

6264

522

Dobbelt medlemskap

6264

522

Gifte/samboere

5460

455

Halv kontingent

3552

296

Første år etter autorisasjon

3552

296

Faglig medlemskap

3552

296

Kvart kontingent

2184

182

Medlemmer i utlandet

2184

182

Turnuskandidater

3552

296

Studenter

200

17

Masterstudenter

1000

83

Studenter innmeldt 1. semester

450 for tre år

Pensjonister

1000
(inkluderer abonnement på Fysioterapeuten)

83

Pensjonister som er medlemmer av Seniorforum NFF

808
(inkluderer abonnement på Fysioterapeuten og medlemskap i Seniorforum NFF)