Har du abstrakt til Fysioterapikongressen 2018?

12.–14. februar 2018 arrangeres Fysioterapikongressen for andre gang, og mottoet er «Fremtidens fysioterapi – er du klar?». Merk deg abstrakt-fristen: 1. oktober.


Fysioterapikongressen er den største møteplassen for fysioterapeuter i Norge. I 2015 samlet kongressen 1000 deltakere, og i 2018 venter vi rundt 1200 deltakere.

Det faglige programmet skal gjenspeile bredden i fysioterapifaget og være interessant for alle fysioterapeuter. Det skal også være en arena hvor all forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi synliggjøres.

Det skjer mye spennende utvikling i fysioterapifaget rundt om i Norge, både forskning på universitet og høgskoler, og fagutviklingsprosjekter i praksis. Derfor oppfordrer vi til innsending av abstrakter. Del ditt prosjekt med andre!

For mer informasjon, og for innsending av abstrakt, se http://fysioterapikongressen.no/Abstrakt. Her finner du også informasjon om Fysiofondets prisutdeling. Fysiofondet stimulerer til forskning og fagutvikling i fysioterapi, og vil tildele to priser under Fysioterapikongressen 2018.

Spørsmål om Fysioterapikongressen 2018? Kontakt oss på e-post:

(Toppfoto: fra Fysioterapikongressen 2015, faggruppeområdet)