Forslag til ny forskrift om avtalefysioterapi

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.


Høringsfristen er satt til 3. juli 2017.

Her finner du departementets høringsbrev og høringsnotat, samt en liste over høringsinstansene:

Kontaktperson i NFF:

  • Kari Bente Sørlie, fung. seksjonsleder, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.