Avtalefysioterapeuter og Helsenettet

For deg som har driftsavtale er det fortsatt mulig å få økonomisk støtte fra myndighetene når du kobler deg opp til Helsenettet. Men nå begynner det å haste!


Du kan benytte taksten H1, som er på 10 000 kroner. Taksten kan benyttes maksimalt to ganger per driftshjemmel. Du må imidlertid passe på å gjøre dette før 1. juli 2017, for da fjernes takst H1.

H1 er en stimuleringstakst, og det er helsemyndighetenes målsetting å få flest mulig fysioterapeuter med driftsavtale på Helsenettet, siden det ble et krav om innrapportering av egenandeler over linje fra 1. januar i år.

Fortsatt i tenkeboksen når det gjelder tilkobling til Helsenettet? Ikke bli der for lenge!

Kontaktperson i NFF:

  • Bente Øfjord, seniorrådgiver, bo@fysio.no, tlf. 482 61 726.