Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 37
Mekling i konflikter mellom NFF-medlemmer

Mekling i konflikter mellom NFF-medlemmer

NFF ønsker å tilby en best mulig tjeneste på det juridiske området. Som et ledd i dette ønsker vi å satse mer på mekling i konflikter mellom medlemmer.

Medlemsfordelsavtale med TrinnVis

NFF har inngått en samarbeidsavtale om TrinnVis, et nettbasert styrings- og kvalitetssystem spesiallaget for norske helsevirksomheter. Avtalen gir NFFs medlemmer 30 % rabatt.
Lover, vedtekter og protokoll

NFFs lover og vedtekter som gjelder fra 1. januar 2017 og protokollen fra Hovedlandsmøtet 2016 er nå publisert.

Veileder – fysioterapi ved kreft

En arbeidsgruppe bestående av fysioterapeuter fra helseforetakene har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet faglige råd for fysioterapi til kreftpasienter.
Side 1 av 37