Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 38

Lønnsundersøkelsen 2016

Resultatene fra NFFs lønnsundersøkelse per desember 2016 er nå fordelt etter tariffområde og publisert bak passord på NFFs forbundsnettsider.


Medlemskontingent i NFF for 2. kvartal

NFF har lagt om rutinene ved fakturautsending. Endringen berører betaling av medlemskontingent, og de fleste av NFFs medlemmer. Sjekk om du også er à jour!


Takstforhandlingene 2017 har startet

Mandag 15. mai kl. 1000 møttes partene til oppstart for årets takstoppgjør. Her kan du lese NFFs krav og forbundsleder Fred Hatlebrekkes innledning i møtet.


Europeisk samarbeid om psykisk helse

Den europeiske regionen i WCPT har innledet et samarbeid med andre profesjonsorganisasjoner og WHO Europa om å styrke stillingen til yrkesgrupper innenfor psykisk helsearbeid.


Mekling i konflikter mellom NFF-medlemmer

NFF ønsker å tilby en best mulig tjeneste på det juridiske området. Som et ledd i dette ønsker vi å satse mer på mekling i konflikter mellom medlemmer.Side 1 av 38