Krever reallønnsvekst i staten

– 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat.


Torsdag 30. mars klokken 10.00 møtte lederne av de fire hovedsammenslutningene i staten hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å overlevere sine krav til mellomoppgjøret i staten 2017. Leder av Unio Stat, Petter Aaslestad, var tydelig på hva hans medlemmer forventer av årets oppgjør:

– Lønnsgapet til privat sektor er stort for våre medlemmer. Hvis staten vil sikre seg den nødvendige kompetansen, må den tilby konkurransedyktige betingelser, sier Aaslestad.

Kontaktperson i NFF:

  • Thea Wessel Jørgensen, forhandlingssjef, twj@fysio.no, tlf. 913 45 224.