Forhandlingene mellom Unio og Spekter i gang

(oppdatert 4. april 2017) I dag startet forhandlingene mellom Unio og Spekter i årets mellomoppgjør. De innledende sentrale forhandlingene er avsluttet.


– En offentlig sektor med kunnskap i front er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv og privat sektors evne til å omstille seg, fornye seg og skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Derfor må det være konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår om vi sammen skal klare å holde på og rekruttere til de virksomhetene som er med på å «bære» privat sektor frem, sa Unios forhandlingsleder i Spekter, Eli Gunhild By, i sitt innledningsforedrag.

Kontaktperson i NFF:

  • Bente Eide, seniorrådgiver, be@fysio.no, tlf. 907 30 901.