Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 9
NFF ønsker direkte tilgang velkommen

NFF ønsker direkte tilgang velkommen

I dag avga NFF sitt høringssvar på regjeringens forslag om å fjerne henvisningskravet for å få rett til stønad til dekning av fysioterapi.

Pensjonsløsning i LHL

Pensjonsløsning i LHL

Det ble i natt løsning i meklingen mellom Spekter og Unio for de ansatte ved LHL-klinikkene.


Fare for streik ved LHL-klinikkene

Fare for streik ved LHL-klinikkene

Det er fare for streik ved LHL-klinikkene fra onsdag 1. februar. Spekter og Unio møtes hos Riksmekleren dagen før, med frist ved midnatt for å komme til enighet.


Side 1 av 9